Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά σχετικά με τις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα γραφεία της ΠΟΣΕΗ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 - 15:00.


Πλ. Ελευθερίας 2, Τ.Κ: 10553 Αθήνα

Τηλ.: +302103248455 Fax: +302103211630

poseh1953@gmail.com

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid